Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.08.2015 11:31 - ЕПИТЕТИ
Автор: balar Категория: История   
Прочетен: 1333 Коментари: 0 Гласове:
1 

Всеки бог си има освен официално име и така наречените епитети. Думата епитет се превежда като псевдоним  или прякор. Но понеже е някак си грубо  свръхестествена сила да има прякор се нарича епитет. Само ние простосмъртните имаме прякори. 
За да нестава прекалено претрупано ще изброя само основните.  
Епитетите биват няколко  вида. Табуирано название като в Библията където  Саваот,  Елохим,  Йехова, Бог и Господ  и Всевишния,   Всемогъщия се редуват. Защитно като например  Пазител,  Страж,   Спасител и т.н.   по отличителен белег например Стрелец Планинец Отец  и т.н. И последно Отъждествяване като например  Хор-Амон,   Зевс-Амон,    Аполон-Хелиос и т.н.  Четвъртият случай е на сливане. Например  Атена-Онка,    Дионис-Загрей ,   Меликерт-Палемон-Посейдон и т.н.  Петият случай е разночетенето. То се получава поради диалектите на съответния език  или ако съответния бог е възприет от няколко отделни народа.  В този случай важи с пълна сила казаното от Твореца в Ригведа и Вишну-Кришна в Бхагавадгита : " Аз имам толкова имена колкото са  хората по земята." 

Ето и основните епитети на боговете :  


                                                          МИТАНИ

Бала  и Балу -   за бог Бал. тук виждаме диалектното разночетене.
 Таммузи и Дануз  -  за Дамуш.  
ХЕПТА - за богиня Хеват. 
ВАСИТА  или Веща  - за  вашита. странно -  странно. 
БАЛГАМЕС - тоест гилгамеш. 
КИБЕБА - или КИБАБА . - богинята хубаба.
КУЖУХ - кушух,  кашку .  първата луна.
ЕНКИ - или бог ЕА. 
НИНО  или НЕНУ -  бог нину.
МАЯТАНСУВА -  още маятанципа.
СУРСУНАБИ - ур-шанаби. превозващ душите на мъртвите през река Хабур. 
ХУТЕЛУРА - или хутена. 
ТАШБАШ или  ТЕРЕК - бог тешуб.
ИТ-НАБИЩИ - сиреч ут-напищим.
ТАШМИ или ТАШИ - бог ташмису.
ТАНГАРА,  ДАНГИ   или ДАГАН -  бог дангир.  


                                                       ШУМЕР  


ЕАСИ  или УШУ - богинята айа
АМАУШУМГАЛАНА - бог думузи.
Е-КУР    или КУРГАЛ   - бог енлил 
АНЗУДУ - анзу. 
БАЛИ - бог белили
АМАНКИ,   НИНИКИ-ГУ-ЕА   или ОАНЕС  - бог  енки
БАБА - богинята бау
НИНХУРСАГ - богинята дамгалнуна.
УД  или ШАМАШ  -  бог утту. 


                                            ИНДИЯ 


епитети на бог Агни  : Грихапати ,  Джатаведас,   Анала,   Танунапат,  Хотра,  Павака  Вайшванара  Нарашанса.
епитени на аджа-екапад:  Аджайкапад,   Хайгхантука.
 епитет на арундхати : Дйотана.
епитет на богинята Вак : Вач 
епитети на бог Аруна :   Арищанеми и Румра.
епитети на Брихаспати :  Пурохита и Вачаспати.
епитети на Бхудеви :  Сита и Бхувараха.
епитети на Баларама :  Баладева,  Балакхадра,   Халаюдха,   Лангали
епитети на бог Брахма :   Аатман,  Параматман,   Локагуру,   Вирадж,   Тващар,  Питамаха,   Парамещхин,    Праджапати,   Видхатри,   Калпас,   Хиранягарбха,   Такшака,   Дхатри,   Биджа,   Питри,  Питар,   Твастри.  /  и всички останали колкото са хората по земята./
епитети на Ва :   Ваю,   Вата,   Анила,   Паван.
епитети  на  бог Варуна :  Махадева  Джалапати   и Ядахпати.
епитет на богиня Варуни :  Варунани.
епитети на бог Вивасват :  Марттанду ,   Мартанда
епитети на бог Вишну  :  Хари,  Говинда,   Мурари,   Дакшина,   Манматха,   Рама,   Рамачандра,   Кешава ,   Пурушутама,   Калкин,   Матся,   Харихара,    Ананта-Шаяна,   Вараха,   Курма ,  Нарасимха,  Нараяна,   Майя,   Джаган-Натха,   Вамана,   Кришна, Парашу-Рама.
епитети на бог Ганеша :  Ламбакарна,   Гаджнана,  Ламбодара,   Херамба,  Ганапати.
епитети на дхара :  Дхава  и Тара.
епитет на дяус : Дяуспитар.
епитети на бог Индра :   Васава,   Ваджрин  Ваджрабхит  Сварги.
епитет на Индрани : Пауломи 
епитети на  богиня Гаятри :  Савитри,   Брахмани,  Вач,  Сарасвати.
епитети на богиня Ила : Ида,   Пришни, Махи.
епитети на Кама :  Кандарпа   Ананга  Васанта-Бандху   Бхаваджа.
епитети на бог Кубера :  Кувера   Ваишравана   Дхана-Пати   Нара-Раджа   Дханада
епитети на Картикея :  Сканда  Гуха   Кумара  Субрахманя   Сенапати   Махасена 
епитети на богиня Парвати  :  Адриджа   Гириджа    Кали   Девикали   Чхамунда  Амбика   Гаури  Бхамари   Каларатри   Ума   Деви   Махамордини  Дурга   Нанда   Мара  Джаганмата   Анапурна  Чанди   Амба   Махешвари   Бхайрави   Шакти   Тара   Деви-Махатмя   Бхавани
епитет на богиня Мариша :  Тушара
епитет на богиня Сандхя  :  Шараню
епитети на бог Сома  :   Ошадхи-Пати    Чанда  Чандра  Инду   Шаши   Шашин.
епитети на богиня Лакшми :  Локамата  Чанчала   Деви-Шри   Падма  Камала   Джаладжи-Джа   Индира   Тулси
епитет на богиня Уннати :  Ванаяни
епитети на бог Суря :  Вивасват  Дина-Кара   Мартанда   Сватри    Савитар  Рави  Хари  Карма-Сакти
епитети на богиня Ушас :  Шарма  Шарама.епитет на Шеша  : Ананта 
епитети на Кришна :  Гопа  Гопала  Говинда 
епитет на Шукра  : Ушанас
епитети на бог Шива  :   Иша   Ишвара   Махакала   Дакшина-Мурти   Унмата  Мукхалинга    Угра   Бхава   Махайога   Гангадхара   Саттва   Бхима   Нъритта-Мурти  Руру  Калари  Майайога   Вирабхадра   Раджас   Вишванатха   Дигамбара   Сяма   Стхану   Шанкара   Ардханари   Тамас   Бхаттара-Гуру   Гириша   Хара    Шаумя    Йогапати   Аситанга     Кродха   Махадева     Нилакханта     Кала    Рудра   Натараджа   Бхаирава   Капала   Нандиша    Пашупати
епитети на бог Яма  :  Ману   Марат  Кританта   Адипати   Дхарма-Раджа
епитети на богинята Деваматар :   Мани   Гаури  Дхава   Дхарани    Абхирати   Дити    Каиа    Шащхи    Пандара    Аннапурна   Деваматри   Парвати   Шакти    Майя    Деви  Дану   Бхуми   Вината   Пракрити   Сарасвати    Тара   Дхара    Деваки    Притхиви    Махадеви    Матрика    Майявати    Бхудеви.


                                               ЕЛАДА  


епитети на Зевс  : Астеропес   Мейлихий    Мелахиос   Фратрий   Аластор   Алекситириос   Мойрагет   Елевтерий   Плусиос   Хтоний   Егиох   Ураний    Диос    Зан  Зен   Хоркий  Хиетиос   Евбул  Кераунос   Полиевс  Сотер   Ликеон  Ликей    Ксений   Пантелис   Хикесий   Найос   Амон   Херкей   Идей   Олимпиос   Диктей    Катаибатес    Ктесий    Кронион   Кронид.  Сабос
епитети  на Посейдон  :  Асфалий   Нимфагет    Кроний   Истмиос   Кренухос    Гейерхос  Еносихтон  Еносигей    Фиталмос   Понтий  Хихиос 
епитети  на  Аид :   Плутон   Полидект    Хоркий   Хтоний  Катахтон   Пиларт    Аидоней  Хадес  Асфоделий
епитети на Хелиос :  Хиперион   Феб   Фаетон   Титиос   Титан.
епитети на Палемон :  Портун  Актий  Меликерт 
епитети на Хермес  :  Агрифонт   Хипний  Хтоний   Аргефан   Психопомп    Кандаул    Кюнанхес  Килений  Атлантиад 
епитети на Арес :  Алпросарос   Хрисенос  Плейстор  Тракеос   Патроос   Андрофонт   Аластор  Енкалий  Миайфон   Хаймон   Ениалий    Бротолойгос   Лаосоос   Тоос   Хризей   Пелориос   Кандаон   Тейхесиплет   Талаврин   Ликургос   Алексий   
епитети  на  Аполон  :  Пеаний    Ликей   Лукигенес   Дримас  Локсиас   Форос   Простат  Анакс   Акесий   Хекатеболос   Мосхофор   Делий   Китадор   Музагет   Завроктон   Агрион   Дафний   Епикурий   Нимфагет   Делфий   Кинтий   Аргиротоксос   Ликофонт   Кикнос   Номиос   Катарзиос    Андроктон    Сотер   Сминтей  Патроос   Клитотоксос   Агиевс   Аласий  Карней    Алексикакей   Апотропайос   Феб    Кендрисий   Антиенос   Ситалкас Зеринтий
епитет на Диоскурите :  Анаки
епитет на Асклепий : Сотер
епитет на Еос : Лампа
епитет на Немезида : Адрастея
епитет на Хестия : Булея
епитет на Ирида : Тавмантис
епитети  на  Дионис : Елевтерий  Бромий  Басарей  Бакх   Евой   Евбулей  Никтелий   Керастес  Леней  Сотер  Неосеос  Вакхус  Хтоний   Сабадий   Тионей   Аласий   Лией  Сабазий   Асдулес  Иакх   Низей   Дейон   Озирис   Загрей  Дивоний Евоей  Еван   Евхан   Дитирамб  Лизий   Аедон  Ликнес   Ликнет   Елелей
епитети на Херакъл : Коринет  Монек   Беот  Тиринтий  Сотер  Алкид   Хиант  Амфитрионид   Леонид
епитети на Кибела : Реа  и  Ма
епитети на Темида : Ихна   Адрастея   Немезида
епитети на Левкотея : Матута   и Ино
епитети на Гея : Пангея Рея Пандора  Тиро  Деметра  Мая  Ма   Лето  Леда  Бендида  Темида  Кибела  Кабиро   Кубаба
епитети на Персефона :  Кора  Тесмофора   Ферсефаса  Персефаса  Хтония
епитети на Хера :  Гамелия  Боопис  Анаксибия  Рескинтия  
епитети на Музите  : Мелети   Мнемониди  Хеликониди Аониди  Пермекори
епитети  на Семела  :  Хтония Тиона  Земела  Теба 
епитети на Бритомартида :  Афея и Диктина
епитети на Ериниите  :  Евмениди  и Кери
епитети на Артемида  : Агротера   Протиреа  Арктея  Феба  Кинтия   Зеринтия Базилея  Йохеайра   Евскопос  Лимнатис  Евклея  Браурония  Антия  Ортигия  Хеката  Полимастос  Хризатронос  Понтия-Терон    Евстефания  Таврис   Скития Илития    Парта Партения Партенопа   Селена  Делия
епитети на Атина  : Агелейя   Полиболос  Егиоха   Булея  Полиухос  Промахос   Партенос  Атрютоне   Главкопис   Ерисиптолос  Проноя  Нике   Онка   Сотейра   Фтисимбротос   Полиада  Ерганея  Алея  Архегета   Атритония Афайя   Арейя   Лаосооса   Палада   Тритогенея  Тритония   Фратрия
епитети на Афродита :  Пандемос  Понтия  Хризея  Аматунтия  Китерея   Киприда  Арейя  Анадиомена  Енеада   Урания Ерикина Зеринтия  Пафия Идалия  Патрия  Дионея  Гея   Тавмантия
епитети на Деметра :  Карпофора  Досо   Дея Део  Термасия   Хлоя Тесмодотейра    Калигенея  Сито  Тесмофора  Калианея    Хтония Мелена  Хипос  Епона  
епитети  на  Хеката  : Персея Зеринтия  Протюрайа  Емпуса  Енодия   Тривия


                                                                 ИТАЛИЯ 


епитет на Белона :  Ма
епитети на Диана :  Тривия   Феба  Латония   Луна  
епитети на Церера :  Серия  Месия   Сехетия  Тутулина
епитети на Виктория :  Вика-Пота
епитети на Юнона :  Лациния  Луциферия   Луциния Аверния   Сорория  Монета  Зигия  Нерия   Нериена
епитет на Вулкан : Мулцибер
епитет на Нептун  : Консус 
епитети на Квирин  :  Янус  и Ромул 
епитети на Марс :  Пик  Лупус  Градив   Мамерт  Маворс
епитети на Юпитер :  Либертус   Терминус  Йовис-Патер  Сабус
епитет на Паликите : Дигидии
епитет на Амур:  КупидонТова е на кратко . Преводите не се наемам да ги давам  А ведическите не се и нуждаят от превод.  Какво да му превеждам на " шаяна"  или  " тамас" ,   "патха"  и т.н.?
Но ето нещо интересно покрай епитетите като оставим на страна  : Гуру - Учител, мъдрец от божествен произход според ведическите писания. и БАЛА - велик, голям  всемогъщ. Митанците пък сами себе си наричали Хару,  което  се тълкува като Хора. А името на бог Бал означава същото  каквото и ведическото Бала.  
Но друго имам предвид:
Децемвири  - тълкуватели на Сибилините книги. най-известна била Халдейската Сибила.
Авгури - жреци-гадатели служещи на марс и юпитер. пеели на Странен нелатински език.
Бакис- жрец-прорицател в древна елада.
Басарес - друго название на бесите - жреците на дионис.
Телести - жреците на орфеевите мистерии.
Колаброс  - свещен танц на тракийските жреци.
Явно някакъв прапрапрадревен народ стои в основата на вярванията и обичаите на траки,  елини,  римляни и т.н. и ако съдим по езика не са нито келти, нито германи, които са нови народи. И нека незабравяме,  че народите из цял свят твърдят,  че учителите им,  които са ги цивилизовали  са дошли от другаде. А нашите предания  твърдят,  че по повеля на Всевишния,   ние сме тръгнали по света да учим другите.


Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: balar
Категория: Забавление
Прочетен: 134927
Постинги: 191
Коментари: 104
Гласове: 330
Архив
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31